wtorek, 6 listopada 2012

BIAŁORUŚ .

WITEBSK.
* Po prawej: Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego – unicka cerkiew zbudowana w latach 1740 - 1750 w stylu baroku wileńskiego po zachodniej stronie witebskiego rynku, następnie służąca parafii prawosławnej, zniszczona przez bolszewików i odbudowana na początku XXI wieku.
* W głębi za cerkwią: Ratusz z 1775 r. w stylu barokowo-klasycystycznym, wielokrotnie przebudowywany, dawniej siedziba władz miejskich. Obecnie w budynku mieści się muzeum krajoznawcze założone w 1918 r.

* Witebsk, biał. Віцебск – miasto położone w północno-wschodniej części Białorusi, nad rzeką Dźwiną. Ok. 349 tys. mieszkańców.
Witebsk wzmiankowany był po raz pierwszy w 1021 r., przez długi czas był ośrodkiem handlowym przy szlaku znad Morza Bałtyckiego do Konstantynopola.
W 1597 r. Witebsk otrzymał od króla Zygmunta III Wazy prawa miejskie i herb z wyobrażeniem św. Weroniki na błękitnym polu z czerwonym mieczem.
Za widokówkę dziękuję bardzo WIKTOR!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz