poniedziałek, 18 lipca 2016

CZECHOSŁOWACJA.

PRIBOR - miasto na Morawach, w kraju morawsko - śląskim, w powiecie Nowy Jiczyn.
Mieszkańców około 8,8 tysiąca.
Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1178 r.
Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1251 r. przez lokację na prawie niemieckim.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz